Website
LEPHAN Construction Co.,ltdVinaconexFortuna Hotel

Hướng dẫn thi công bê tông nhẹ Keramzit và cấp phối mác 250

05/06/2013

CẤP PHỐI BÊ TÔNG NHẸ KERAMZIT M250#

CONCRETE MIX DESIGN

 

1.  Khách hàng(Client):

2.  Công trình (Project):

Tính chất vật liệu / material properties

1.   Xi măng PCB40

2. Cát bê tông sạch

3. Sỏi nhẹ Keramzit

4. N­ước

5. Phụ gia dẻo hóa

 

Thành phần cấp phối bê tông Keramzit

MIXTURE PROPOTION AND PROPERTIES OF CONCRETE

STT

(No)

Tên chỉ tiêu

(Items)

Khối lượng

(Volume)

Ph­ương pháp thử

(Test method)

1

Thành phần cấp phối cho 1 m3 bê tông:

 

 

- Xi măng PCB40

470 (kg)

 

- Cát vàng

900 (kg)

 

- Sỏi nhẹ Keramzit (10-20mm)

0,6 (m3)

 

- N­ước

190 (lít)

 

- Phụ gia Sikament NN(1%)

4,5 (lít)

 

2

KLTT hỗn hợp bê tông

 

 

3

C­ường độ nén (compressive strength):

daN/cm2

TCVN 3118:1993

- Tuổi 7 ngày (at 7 days), không nhỏ hơn

220

- Tuổii 28 ngày (at 28 days), không nhỏ hơn

250

 
 Hướng dẫn thi công:

1. Trộn khô xi măng và cát vàng theo tỉ lệ trên.

2. Sỏi nhẹ được tưới nước làm ướt rồi trộn vào hỗn hợp xi + cát.

3. Pha 1% phụ gia Sikament NN vào nước rồi trộn với xi + cát + sỏi nhẹ cho đến khi được hồ dẻo (không được quá ướt để tránh bê tông bị phân tầng).

4. Sau đó đổ bê tông dầm sàn và đầm nhẹ giống bê tông thường.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=lZ9x8SNlFaY